מדיניות סביבתית

צמח תערובות רואה עצמה כחלק מהקהילה הסובבת אותה, ומעצם כך רואה עצמה מחויבת לשמירה על ערכי איכות הסביבה. על מנת לעמוד ביעדי איכות הסביבה, מפעל "צמח תערובות" ינהל את איכות הסביבה בהתאם להוראות החוק בכלל, וחוק אוויר נקי בפרט, בנוסף לכל תקן רלוונטי ונהלים פנימיים של המפעל. מדיניות מפעל "צמח תערובות" הינה לשלב שיקולים סביבתיים בכל תחומי הפעילות שלו, ובכלל זה בקביעה וניהול של תהליכי יצור, רכש, תפעול ותהליכי התרחבות עתידיים. המפעל מתחייב לפעול תוך הקפדה על הפחתה מתמשכת של השפעות פעילות המפעל על הסביבה, תוך אימוץ הטכנולוגיה המיטבית לשם עמידה ביעד זה.