מעבדה משוכללת מבצעת בדיקות קפדניות, החל מחומרי הגלם הנכנסים למפעל עד המזון הסופי - ביציאה למגדל. אנו מקיימים מערך בדיקות פיזיקליות ואבטחת איכות קפדני ביותר הנשען על מעבדה משוכללת ומערך דגימות של חומרי גלם ומוצרים מוגמרים הנבדקות בטכנולוגיות מתקדמות ובמכשור עתיר ידע. כל המוצרים נמצאים בפיקוח שוטף של הרשות הממשלתית לפיקוח על טיב המספוא.איכות
צמח תערובות מקיימת מערכת כוללת לניהול ובטיחות מזון ופועלת בהתאם לדרישות תחיקתיות ודרישות התקן ISO-9001 ותקן בטיחות מזון HACCP תוך הבטחת יעילות מירבית ועמידה ביעדים.