צמח תערובות משקיעה רבות במחקר. בעזרת ניסיונות, תצפיות ופיתוח, אנו מחדשים את הרכבי המזון כדי להבטיח ביצועים כלכליים ביותר ותועלת מרבית לחקלאי.
בצמח תערובות מבצעים ניסויים ותצפיות שדה, החל מרמת המעבדה ועד לרמת השטח, תוך יישום תוצאות המחקרים בשטח וקבלת היזון חוזר מן השדה בזמן אמתי. אנו מקיימים קשר שוטף עם האקדמיה ומכוני המחקר המאפשר לנו לשמור את המגדלים בחזית הידע בתחום הזנת בעלי חיים.